مرکز معرفی و رتبه بندی برترین شرکت های منطقه شمالغرب

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 11.jpg

معرفی طرح ایران تک

هر چند بنگاههای کوچک و متوسط نقش به سزایی در اقتصاد کشورها ایفاء می نمایند، لیکن تجربه کشورهای مختلف نشان داده است اقتصادهایی که وابستگی شدیدی به بنگاه های کوچک و متوسط -درمقایسه با بنگاههای بزرگ- داشته اند، در مقابله با بحران‌های مختلف، آسیب پذیرتر می باشند. ازطرفی، ارتباط بسیاری از بنگاه‌های کوچک با یک بنگاه بزرگتر در زنجیره تامین کالا و خدمات، به منزله تداوم حیات آن‌ها بوده و بدون وجود بنگاههای بزرگ، بسیاری از بنگاههای کوچک نیز امکان ادامه فعالیت و رشد را نخواهند داشت. همچنین رونق و ركود بزرگترين شركت‌هاي فعال..

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز طرح معرفی برترین شرکت های منطقه آذربایجان می باشد